AGAINST ALL

Testo e musica: Antonio Fiumara

I feel like I’m gonna lose control

I feel like I’m gonna lose it all

I feel like evil goes on and on

I feel like I’m gonna get it stoned

I’m against all all’s against me

I feel like I’m gonna make it wrong

I feel like I’m gonna living dumb

I feel like all the good time’s gone

I feel like I’m in this world alone

I’m against all all’s against me